Všichni jistě budete souhlasit, že musíme v příštím pololetí pravidelně personalizovat polo-informační komunikace.

Další hlášky na téma: komunikace

Je nutné funkčně zamanažovat kvazi-inter...
Je důležité ihned řádně diskutovat anti-...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Jsem pro to, vědomě zapersonalizovat lab...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...

Manažerské hlášky na téma...