Všichni jistě budete souhlasit, že musíme v horizontu 5 let rázně přesukcedovat rádoby-behaviorální aktiva.

Další hlášky na téma: aktiva

Je nutno v horizontu 5 let transparentně...
Je nutno fakticky přerentabilizovat nedi...
Rád bych rovněž všechny upozornil, že je...
Optimální možností je bezodkladně vyklas...
Jednoznačně budeme muset neprodleně rezo...

Manažerské hlášky na téma...