V neposlední řadě máme za povinnost v příštím pololetí pečlivě zpersonalizovat inter-operativní komunikace.

Další hlášky na téma: komunikace

Je nutné funkčně zamanažovat kvazi-inter...
Je důležité ihned řádně diskutovat anti-...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...
Jsem pro to, vědomě zapersonalizovat lab...
Podle směric Evropské unie budeme muset ...

Manažerské hlášky na téma...